søndag 16.10 - 2011

Brunch-opstartsmøde // Brunch reboot meeting

kl. 15:00

Hejsa glade brunch-fans!                       (ENGLISH BELOW)

 

FORHISTORIEN

Som mange af jer sikkert er klare over, kørte Ungdomshuset Dortheavej 61 i lang tid en fast brunch hver lørdag mellem kl. 11 og 14, hvor man kunne indlede weekenden og/eller pleje sine tømmermænd med en lækker vegansk brunch for bare 20 kr. Brunchen endte dog desværre med at måtte lukke, fordi opgaven med at fremstille den lå på en forholdsvist lille gruppe aktivister. I længden blev det for stor en opgave for dem at stå i køkkenet hver eneste lørdag morgen, og desværre havde de ikke rigtig held med at få nye med til at aflaste dem.

 

RAMMER OG PRAKSIS

Som nogle nok ved har Ungdomshuset på Dortheavej 61 et 100% vegansk superduper industrikøkken, der hver uge laver mad til flere hundrede mennesker. Både til vores faste folkekøkken hver torsdag, men også til forskellige weekendarrangementer, åbent hus, kageorgier osv. Da brunchen kørte sidst, mødtes vi nogle stykker fredag eftermiddag og forberedte en række ting til næste dag, og derefter startede vi lørdag morgen kl. 9, så vi kunne have brunchen færdig til kl. 11.

 

Alle arbejder frivilligt, og vi er som regel en god gruppe folk fra forskellige lande, der hjælpes ad. Det er som regel rigtig hyggeligt, og det er en fed oplevelse at være med til at glæde folket med et overdådigt måltid, som man ikke ellers ville kunne finde ude i byen til under 120 kr.

 

BRUNCH IGEN? 

Der var mange, der var kede af at se brunchen lukke, og vi har kunnet mærke, at savnet har været stort. Folk har ofte kontaktet os og spurgt, om ikke brunchen kom tilbage igen, og nogle har endda sagt, at de gerne ville være med til at sørge for, at det skete. Der er intet, vi hellere så! Derfor indkalder vi nu til brunch-opstartsmøde for at se, om ikke der er grundlag for at starte brunchen op igen.

 

Vi håber, at vi kan starte brunchen op på regelmæssig basis (hvad enten det bliver hver eller hver anden lørdag), men det kræver, at der er nok, der er villige til at være med til at lave den. Derfor er det meget vigtigt, at I dukker op (eller i det mindste giver lyd fra jer på brunchxtreme@gmail.com), hvis I kunne tænke jer at være med til at få brunchen til at ske igen. I må også meget gerne sige det videre til jeres venner, hvis I da ikke ligefrem tager dem under armen og hiver dem med til mødet :)

 

Vi er en lille håndfuld fra den gamle brunch-gruppe, der gerne vil hjælpe til, men vi har brug for jer for at få det til at ske :)

 

Kom derfor til brunch-opstartsmøde søndag d. 16. oktober kl. 15 og lad os sammen få brunchen op at køre igen!

 

Hvis du har Facebook, kan du tjekke brunch-gruppen her og melde dig til mødet her.

... og torsdagsfolkekøkkenet her.

... og selve Ungdomshuset Dortheavej 61 her.

 

 

 

ENGLISH VERSION                       (DANISH ABOVE)

 

Hiya merry brunch fans

 

THE PREHISTORY

As many of you will likely know, the Youth House at Dortheavej 61 had a steady brunch every Saturday between 11 a.m. and 2 p.m. for a long time where you could go to kick off the weekend or tend to your hangover with a yummy vegan brunch for a mere 20 DKK. Eventually, though, the brunch had to close, because the task of producing lay with a rather small group of activists. In the long run, standing in the kitchen every Saturday morning became too much for them, and unfortunately they didn't succeed in getting new activists to relieve them of some of the burden.

 

FACILITIES AND PRAXIS

As some of you will know, the Youth House on Dortheavej 61 has a 100 per cent vegan super duper professional kitchen which every week produces food for several hundred people. Both for our weekly people's kitchen every Thursday, but also for all sorts of weekend shows, open house etc. When the brunch last ran, we'd gather a handful of people Friday afternoon to prepare what could be prepared in advance and then we'd meet up Saturday morning at 9 a.m. in order to be able to serve the brunch at 11.

Everyone is a volunteer and we're normally well-functioning group of people from all sorts of different countries who help one another. It's usually quite cheerful and it's a great experience being part of something that really makes people happy, serving them a lush brunch that you'd not be able to find out on the town for less than 120 DKK.

 

BRUNCH AGAIN?

Many were sad to see the brunch close, and we've sensed a great desire for it to come back. Often people have written to ask if the brunch was going to come back, and some have even said that they'd volunteer to see that it came to be. There's nothing that we'd rather see! For that reason we now call a brunch reboot meeting to see if we can find the ressources to restart the Saturday brunch.

We hope that we'll be able to start making brunch on a regular basis (whether it'll be every or every other Saturday), but that can only happen if enough volunteers want to help out. For that reason it's very important that you show up (or at least let us know at brunchxtreme@gmail.com), if you'd like to take part in making the brunch come to be again. Do tell your friends about the meeting and maybe you could even bring some of them along? :)

We're a handful of people from the old brunch group who'd like to help out, but we need you to make it happen :)

 

So come to our brunch reboot meeting at Sunday the 16th of October at 3 p.m. and let's work together to make the brunch work again!

 

If you have a Facebook account, you can visit the brunch group here and join the meeting here.

... and the Thursday people's kitchen here.

... and the Youth House itself here.