torsdag 20.10 - 2011

Film- og debat-aften: "Shoah"

kl. 20:00

Claude Lanzmanns 9½ time lange film om holocaust, Shoah, er en af de stærkeste beretninger fra tragedierne under holocaust. Med dens stilistiske tørre stil og ærlige interviews bringer den tilskueren ubehageligt tæt på de personlige skæbner, som overlevede og udlevede holocausts mareridt.

 

Filmen i sig selv opstiller store krav til, hvordan en tragedie som holocaust bør skildres, og på længere sigt hvordan vi på en menneskelig og forsvarlig måde bør skildre menneskelig tragedie og lidelse. Grænsen imellem hvad der kan siges og hvad der ikke kan siges bliver stillet skarpt hos Lanzmann. Hans måde at portrættere tragedie på er både inspirerende, lærerig og problematisk. Med udgangspunkt i uddrag fra Shoah vil der derfor blive lagt op til en aften med debat og eftertænksomhed.

 

Filmen i sin helhed vil af åbenlyse grunde ikke blive vist. I stedet vil der blive vist udvalgte klip fra de tre persontyper, som Lanzmann skildrer i Shoah: Gerningspersoner, ofre og vidner.

 

Aftenen skal ikke betragtes som blot et foredrag. Det skal være en aften, hvor alle åbent udforsker de problemstillinger, holocaust eksempelvis som moralsk og historisk bevidsthed stiller os som mennesker. Det kan være en aften, hvor vi bliver klogere på holocaust og nazismen, og hvor der først og fremmest skal være en åben og ærlig dialog mellem de tilstedeværende, hvor alle kan dele af deres viden og vi kan lære af hinanden. 

 

Dette arrangement skulle gerne være det første i en række af filmaftener, som fokuserer på temaerne krig, konflikt, brutalitet og folkemord. Arrangementerne tilbyder ikke en eksplicit politisk orientering af emnerne. I stedet er det ambitionen, at de inden for et politisk fællesskabs rammer skal levere en refleksiv bearbejdning og åben tilgang til de respektive emner.

Husk, at der som hver torsdag er folkekøkken fra kl. 19 for en tyver.