torsdag 03.11 - 2016

Støttefolkekøkken & oplæg: Bring Shadi Home!

kl. 19:00 - Entré Gratis

shadi.jpg

- - - English below - - -

Kom til folkekøkken og oplæg, når Ungdomshusets folkekøkken og Bogcaféen Barrikaden sammen med FIREFUND inviterer til støtteevent for den 12-årige palæstinensiske dreng Shadi.


I december 2015 blev Shadi Farah arresteret i Jerusalem, og blev herved den yngste palæstinensiske politiske fange. FIREFUND sætter med kampagnen "Bring Shadi Home!" fokus på børnefanger i Israel og samler penge ind til Shadis familie til advokater og til at kunne besøge Shadi i fængslet. Læs mere om Shadis situation på: https://www.firefund.net/bringshadihome


Kl. 19: FOLKEKØKKEN
Torsdagsfolkekøkkenet laver lækker palæstinensisk mad, hvoraf al overskud går til kampagnen Bring Shadi Home!


Kl. 20: OPLÆG
Bogcaféen Barrikaden inviterer til oplæg om situationen i Palæstina.


FIREFUND OG KAMPAGNEN:
Esther er aktivist i FIREFUND og ansvarlig for kampagnen Bring Shadi Home, som er arrangeret af International Solidarity Movement. Hun vil fortælle om Shadis situation lige nu og hvorfor der er så stort behov for pengene samt den generelle situation med børnefanger i Israel. Derudover vil hun give et kort indblik til hvorfor FIREFUND valgte at lave kampagnen og hvorfor andre aktivister burde bruge FIREFUND som et værktøj til crowdfunding.
https://www.facebook.com/firefund.net/


Mere info følger...


facebook event


ENGLISH INFO


Come to soup kitchen and talks, when Ungdomshusets soup kitchen and Bogcaféen Barrikaden together with FIREFUND invites to a support event for the 12 -year old Palestinian boy Shadi.


In December 2015, Shadi Farah got arrested in Jerusalem, and became the youngest Palestinian political prisoner. FIREFUND puts focus on child prisoners in Israel with the campaign "Bring Shadi Home!", and collects money to Shadis family for lawyers and for them to visit Shadi in prison. Read more about Shadis situation here: https://www.firefund.net/bringshadihome


7 PM: SOUP KITCHEN
The Thursdays soup kitchen will cook a nice Palestinian meal, where all profits goes to the campaign Bring Shadi Home!


8 PM: TALKS
Bogcaféen Barrikaden invites to talks about the situation in Palestine.


FIREFUND AND THE CAMPAIGN
Esther is an activist in FIREFUND and responsible for the Bring Shadi Home-campaign, which is hosted by International Solidarity Movement. She will talk about Shadis situation right now and why the money is so needed and the general situation in Israel with palestinean child prisoners. Further she'll give a short introduction to why FIREFUND decided to do this campaign and why other fellow activists should start using the crowdfunding tool.
https://www.facebook.com/firefund.net/


More info will come...


facebook event